Skip to main content
  • WPS parkeeroplossingen voor ziekenhuizen

    Ziekenhuizen

Parkeeroplossingen voor ziekenhuizen

Aangenaam, comfortabel, eenvoudig en vooral zorgeloos parkeren voor patiënten, bezoekers, personeel en leveranciers. Dat is onze visie op parkeren bij ziekenhuizen. Door de diverse doelgroepen, het feit dat parkeerbeheer vaak nog bijzaak is en de hoge gebruiksintensiteit en piekbelastingen, vraagt parkeren in een ziekenhuisomgeving om een andere benadering dan parkeren op andere terreinen. Daarnaast moeten uw bezoekers zich al helemaal niet druk hoeven maken om parkeren. Onze tientallen jaren ervaring met parkeeroplossingen voor ziekenhuizen maken dat WPS Parking Solutions een leverancier en partner is die de gevoelige en complexe parkeeromgeving bij een ziekenhuis goed kent en hierop anticipeert.

Diverse parkeervormen

Om te voorkomen dat onbevoegden parkeerplaatsen bezet houden, kiezen veel ziekenhuizen voor een afgesloten parkeervoorziening met een parkeermanagementsysteem. Bovendien biedt dit allerlei mogelijkheden om de verschillende soorten parkeerders gastvrij, snel en eenvoudig te laten parkeren. Een systeem met kentekenherkenning zorgt bijvoorbeeld dat kortparkeerders, zoals bezoekers en leveranciers, vlot kunnen uitrijden. Na betaling bij de betaalautomaat in het ziekenhuis leest de kentekencamera bij de uitrit het kenteken en verifieert dit in het systeem, waarna de bezoeker zonder aanbieden van de parkeerkaart de parkeervoorziening kan verlaten. Onze hoge afhandelingssnelheid zorgt ook op de piekmomenten voor een snelle doorstroming. Daarnaast zijn specifieke oplossingen voor andere voorzieningen op het terrein van het ziekenhuis, zoals de spoedeisende hulp, de bloedbank en verzorgingshuizen, mogelijk evenals speciale regelingen voor dialysepatiënten of personeel.

Parkeren voor personeel

Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben specifieke afspraken met het personeel over het gebruik van de parkeervoorzieningen, zoals een personeelsparkeerplaats, speciaal abonnement of maandelijkse facturatie. Het is mogelijk om de personeelspas en de kentekens van de voertuigen van medewerkers te koppelen aan ons parkeermanagementsysteem om zo de gemaakte afspraken te handhaven. Personeel kan met de personeelspas en/of op kenteken in- en uitrijden. Daarnaast is het mogelijk om de personeelspas via de betaalautomaten op te laden en bij de uitrijterminal met de personeelspas af te rekenen. Op deze manier hoeft geen extra systeem in gebruik te worden genomen om de parkeervoorzieningen voor medewerkers te reguleren. Als we een koppeling met interne systemen maken, halen we hier alleen de benodigde informatie, zoals het kenteken, uit. Onze koppelingen voldoen aan strenge kwaliteitseisen en wet- en regelgeving rondom bescherming van persoonsgegevens. De informatie is slechts kort beschikbaar en is niet zichtbaar voor de parkeerbeheerder of afhandeling van de rollen en rechten waarmee men inlogt in het parkeersysteem.

We nemen werk uit handen

Onze systemen zijn toekomstbestendig, hebben weinig onderhoud nodig, kennen weinig storingen en voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden, waardoor u jarenlang zorgeloos gebruik maakt van onze systemen en apparatuur. Als u zelf het eerstelijns onderhoud uitvoert, trainen wij uw personeel, zodat zij over de juiste kennis beschikken om snel te handelen bij problemen of onderhoud. Daarnaast staat een team van WPS professionals garant voor kwalitatieve uitvoering van het onderhoud. Ons parkeermanagementsysteem bevat diverse managementrapportages, onder andere over de gemiddelde parkeerduur, die u kunt raadplegen om operationele verbeteringen door te voeren.

Onze klanten

Ontdek meer over onze slimme oplossingen voor ziekenhuizen. Dat kan online of telefonisch, maar we nemen u ook graag mee voor een bezoek aan  onze referentieprojecten.

Neem contact met ons op

Wanneer u een serieuze betrouwbare partner zoekt om uw parkeersysteem mee te realiseren bent u bij ons aan het juiste adres. Wij geven invulling aan alle facetten waar u mee te maken krijgt. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

WPS USA Corp.

5965 Exchange Drive, Suite Q
Eldbersburg, MD 21784
USA

T:+1 301 258 9292
F: +1 301 258 9289
E: 

Privacy Policy | © Copyright 2024 | WPS | Inloggen